Smart lösning – men inget händer hos AF

Att Stockholms universitet tillsammans med en branschorganisation gemensamt går ut med en mycket konkret och färdig dellösning på ett allvarligt problem tänkte vi borde falla väl ut. Tyvärr misstog vi oss gravt, skriver företrädare för bland annat Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet.

Publicerad
Arbetssökande på Arbetsförmedlingen på Tunnelgatan i Stockholm.

Arbetssökande på Arbetsförmedlingen på Tunnelgatan i Stockholm.

Foto: BERTIL ENEVÅG ERICSON/SCANPIX
Annons

Invandringen är helt central för Sverige. I åldrarna 20–64 skulle befolkningen över huvud taget inte öka utan invandring. Tyvärr förvaltas denna resurs illa. Samtidigt som vi har en stor problematik med kompetensförsörjningen inom olika yrkeskategorier är arbetslösheten bland akademiker födda i annat land oerhört stor. Det är ett enormt kunskapskapital som förslösas. Vi anser att Arbetsförmedlingen och andra myndigheter måste börja sköta sitt uppdrag bättre och driva igenom de regelverk som krävs för att göra något åt detta.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons