Stockholm bygger farligt

Klimatförändringarna kan öka risken för ras och skred i Stockholms län. Två nya rapporter visar att en majoritet av länets kommuner planerar att bygga på riskområden. –Man bör titta på stabiliteten innan man bygger, säger Bengt Rydell, uppdragsledare på Sveriges geotekniska anstalt, SGI.

Anna Gustafsson
Publicerad
Annons

Ökad nederbörd, större risk för ras och skred samt saltvatteninträngning i Mälaren, som på sikt gör vattnet otjänligt.

Det är några väntade effekter av de klimatförändringar som väntar i Stockholms län under den närmaste hundra åren, enligt två rapporter som SMHI och Sveriges geotekniska anstalt, SGI, tagit fram på uppdrag av länsstyrelsen.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons