ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

Recension

Att vilja sitt öde – trots allt

Ett liv fyllt av plikter och frihetslängtan

Paulina Helgeson
Uppdaterad
Publicerad

På de nästan 680 sidorna kunde den oinvigde frestas tro att ett helt liv skulle rymmas. Men Sigrid Kahles andra memoarbok, ”Att vilja sitt öde – trots allt”, omfattar endast åren 1968–80. Den tar vid där första boken ”Jag valde mitt liv” slutar. Åren i Pakistan och Irak som hustru till den tyske diplomaten John Kahle skall följas av en ny postering, denna gång i New Delhi. Innan familjen bosätter sig där får John ett år på Harvard, och livet mitt i det obegränsade kunskapssökandets och studentrevolternas Harvard blir, enligt författaren, ”mitt livs bästa år”. Boken om det händelserika och turbulenta året är färdig i tanken och kontrakt är skrivet, men som vid så många andra tillfällen dukar det kreativa projektet under för vardagens krav. Det visar sig bli en omöjlighet att färdigställa boken i Indien, liksom det senare skall bli lika omöjligt att färdigställa boken (eller böckerna) om Indien när familjen befinner sig i Washington. Böckerna som aldrig blev av svävar likt spöken över den jag håller i handen, och jag kan inte låta bli att undra om Sigrid Kahles två bastanta memoarböcker, drygt 1400 sidor tillsammans, är ett slags överflödande kompensation för de böcker som förblev oskrivna; en stillsamt rasande revansch på alla otryckta sidor.

Livet på de olika posteringarna skildras detaljerat med allt vad de innebar av både officiella och inofficiella plikter. Åren i Indien präglas av den ständiga kampen för att få hushållet att fungera, med en myriad av tjänare. Att ersätta en tvättare med en tvättmaskin är att ta brödet ur munnen på någon som behöver arbete, men slitningarna, både mellan familjen och dess anställda, och de anställda emellan, tar både tid och kraft. Whisky och sömnmedel blir en desperat handling till följd av överansträngning, men när hotet om rabiessmitta blir verklighet ett tag efteråt, kommer insikten om livets dyrbarhet, trots allt, med full kraft: ”Det är stor skillnad mellan att ställa upp sina villkor för Döden och att drabbas av den villkorslöst.”

Laddar…