Nicklas Berild Lundblad:Vad pirater och anti-pirater borde tala om

Ser vi slutet på de stora filmsatsningarna och musikproduktionerna om upphovsrätten inte försvaras? Den inflammerade debatten om sanktioner mot nätpirater skymmer en mycket intressantare akademisk diskussion om upphovsrättens roll i it-samhället.

Nicklas Berild Lundblad
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Den offentliga diskussionen om fildelningen riskerar att trivialisera en mer spännande och intressant diskussion om immaterialrättens roll i informationssamhället som pågår för fullt inom den samhällsvetenskapliga forskningen. I denna diskussion återfinns knappt någon av de två polariserade extremsituationer som kännetecknat den högljudda debatten de senaste månaderna; ingen menar att upphovsrätten är dödsdömd till följd av en deterministisk, teknisk utveckling utan hejd och det saknas här röster som på allvar menar att skyddet för upphovsrätten alltid bör överordnas den personliga integriteten och yttrandefriheten, eller att fildelning skulle vara att jämställa med stöld.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons