Stockholm får fler p-platser för cyklar

Snart måste nybyggda bostadshus i Stockholm ha minst 2,5 cykelparkeringsplatser per lägenhet. Det innebär en ökning från tidigare norm om 1,5 plats per lägenhet.

Publicerad
Anton Martinsson letar cykelparkering vid Kungliga tekniska högskolan. Nu kommer nya krav på cykelparkeringar vid nybyggnationer i Stockholm.

Anton Martinsson letar cykelparkering vid Kungliga tekniska högskolan. Nu kommer nya krav på cykelparkeringar vid nybyggnationer i Stockholm.

Foto: EMMA-SOFIA OLSSON
Annons

Cyklismen i Stockholm har ökat under många år. Och i framtiden ska ännu fler ta hojen i huvudstaden, enligt målen i stadens cykelplan. Fokus i debatten om cykling i Stockholm har länge legat på själva cykelresan, det vill säga på cykelvägarnas utformning och kvalitet och på trafikregler.

Nu riktas blicken mot cykelparkering. Under mars månad kommer ett förslag om regler för cykelparkering i eller på tomten till nybyggda fastigheter i staden att röstas igenom. Flerbostadshus måste ha mellan minst 2,5 och 4 cykelparkeringsplatser per 100 kvadratmeter bruttoarea (BTA), ett mått på alla våningsplans sammanlagda yta. Det innebär i praktiken i snitt runt 2,8 parkeringsplatser per lägenhet, och minsta möjliga antal platser blir 2,5 per lägenhet.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons