Mattias Legnér:Konsten ett begärligt krigsbyte

Under upplysningen började plundrandet av städer och slott betraktas som ett problem, och för första gången började man tala om ett allmänmänskligt kulturarv som det gällde att skona. En ny bok behandlar stulen konst från antiken fram till 1800-talet.

Mattias Legnér
Publicerad
Annons

I boken Art as Plunder. The Ancient Origins of Debate about Cultural Property (Cambridge University Press, 426 s) undersöker arkeologen och konsthistorikern Margaret M Miles hur äganderätten till konst och antikviteter har debatterats från antiken fram till 1800-talet. Ofta framställs diskussionen om återbördandet av stulet kulturarv som en modern fråga, men Miles spårar idén om kulturegendomsrätten tillbaka till den romerska tänkaren Cicero (106–43 fKr), som även långt efter sitt liv fortsatte att påverka den europeiska diskussionen om äganderätten till kulturell egendom.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons