”Tillgång till staden en rättvisefråga”

Foto: Christine Olsson/TT

Att ha tillgång till stadens täthet är först och främst en rättvisefråga. Allt ska och kan inte bli ”innerstad” men den pågående stadsutglesningen bör stoppas genom förtätning i kollektivtrafiknära lägen, skriver teknologie doktor Alexander Ståhle i en replik.

Publicerad
Annons

Om inte täthet hade någon betydelse för städer så skulle vi inte behöva förtätning och allt skulle bli så mycket enklare. Något som Thorbjörn Andersson (SvD 20/7) och Mats Wickman (SvD 15/7) nog helst önskar sig. Nu pekar både forskning och internationella organisationer på att tätheten är en nyckelfråga för hållbar stadsutveckling. Tät stad har visats ge färre och billigare transporter (Dunphy & Fisher 1996, Cervero 1996, Banister 2006, Milakis 2008, LSE Cities 2014), bättre hälsa (Sallis 2002, Eriksson 2013), tillväxt och fler jobb (Glaeser 2001) samt minskad konsumtion av natur och jordbruksmark (Johnson 2001). Ekonomiprofessorn Edward Glaeser från Harvard menar att ”städer är täthet och närhet”, det är dess natur och kultur. Utan täthet, ingen stad.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons