Fler kommuner bör införa rätt till medborgarförslag

I år är det tio år sedan kommunallagen ändrades så att kommunerna fick rätt att ge invånarna möjlighet att lämna in medborgarförslag. Men en ny undersökning som publiceras idag visar att var fjärde kommun fortfarande inte har infört medborgarförslagsrätten. Mellan de år då väljarna bjuds in till valurnorna finns det inget annat verktyg med samma legala status och inflytandemöjlighet som medborgarförslag. Det finns ett stort behov av att utveckla den kommunala demokratin och den sista fjärdedelen av landets kommuner bör därför ta sig i kragen och införa denna möjlighet, skriver Tobias Smedberg och Lars Jonsson, grundare till den värderingsdrivna pr-byrån Agenda PR.

Publicerad
Annons

Innan de sista kommunsammanslagningarna genomfördes 1974 fanns det i Sverige 1000 kommuner. Antalet förtroendevalda och uppdrag minskade i och med reformen drastiskt, från 105 000 ordinarie uppdrag 1968 till ungefär 42 000 år 1974. Även nu på senare år ser vi en negativ trend med allt färre förtroendevalda och uppdrag, trots att befolkningsmängden ökar snabbt. Bara mellan åren 2007 och 2011 minskade antalet förtroendevalda i landets kommuner med 1 000 personer. Det finns dessutom problem om vi ser inom gruppen av förtroendevalda, till exempel är kvinnor kraftigt underrepresenterade i allmänhet och på ledande positioner i synnerhet.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons