Lättare för banker bygga reserver

Banker får mer tid på sig att bygga upp sina buffertar av likvida medel för att klara ekonomiska kristider. Baselkommittén för banktillsyn mildrar också sitt tidigare krav på vad som kan ingå i reserven.

Reuters, TT
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Banker har klagat och sagt att de inte kan leva upp till den internationella regeln om att skapa en minimireserv av lätt avyttringsbara tillgångar fram till januari 2015.

Kommitténs tillsynsenhet beslutade på söndagen om en fyraårig infasningsperiod med början 2015. Dessutom ska reserven kunna omfatta aktier, säkerheter för bolån och företagsobligationer. Men det kan bara ske med en kraftig nedvärdering av dessa mindre likvida tillgångar. Men förändringarna är påtagliga jämfört med förslaget till regelverk som lades fram för två år sedan.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons