Färre biffar snabbaste boten mot växthusgas

Världsproduktionen av kött ökar snabbt och svarar redan för 18 procent av de utsläpp av växthusgaser som orsakats av människan. Det visar en rapport från FN:s jordbruksorganisation, FAO.

Henrik Ennart
Publicerad
Annons

Den 400-sidiga rapporten Livestocks long shadow – environmen­tal issues and options, framtagen av bland annat FAO och Världsbanken, visar tydligt att de flesta andra ansträngningar för att motverka klimathotet är hopplöst bortkastade om vi inte samtidigt ändrar våra matvanor och radikalt skär ned på köttkonsumtionen.
Djuruppfödningen orsakar i dag två tredjedelar av människans totala utsläpp av den mest potenta växthusgasen kväveoxid. Och trenden pekar på en fortsatt snabb ökning. Dessutom svarar djurhållningen för 35–40 procent av människans utsläpp av metan och 9 procent av koldioxidutsläppen. Särskilt det senare väntas fortsätta att öka snabbt.

Orsaken är en kraftigt ökad konsumtion i kombination med att en större del av jordens djur föds upp på modernt västerländskt sätt. I stället för att äta gräs och annan naturlig föda, och därmed utnyttja solenergi och fotosyntes, får djuren ett ensidigt foder som främst baseras på fröer, inte minst soja och majs. Det fodret slukar mycket fossila bränslen vid odling, förädling och transporten till djuren. Dessutom bidrar inte minst sojaproduktionen i Brasilien till avverkning av regnskogar vilket frigör ytterligare koldioxid.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons