”Cykeln frigjorde kvinnor mer än någonting annat”

I Sverige blev cyklandet ett för många oumbärligt sätt att ta sig fram i lokalsamhället.
I Sverige blev cyklandet ett för många oumbärligt sätt att ta sig fram i lokalsamhället. Foto: IBL

När började vi cykla? Och vad har cykeln betytt för människan? Oerhört mycket om man ska tro den amerikanska feministen Susan B Anthony.

Dick Harrison
Publicerad
Annons

Enligt en ny utredning som Tillväxtverket har gjort på uppdrag av regeringen ökar intresset för cykelturism i hela landet. Det är en utveckling man också kunnat se på andra ställen i Europa, mycket på grund av den senare tidens fokus på mer klimatvänligt semestrande.

Människan har cyklat i lite mer än 200 år, då den tyske ämbetsmannen Karl Drais 1810 fick patent för sin ”Laufmaschine” (”springmaskin”). Det var ett fortskaffningsmedel av trä med två hjul, som fick kraft av att användaren sparkade sig fram. I historisk litteratur brukar Drais uppfinning, som var avsedd att konkurrera med hästen, kallas velociped (Drais eget namn går igen i ordet dressin). Tusentals exemplar tillverkades, men folks svårighet att kontrollera velocipeden resulterade i många olyckor, och förbud var inte ovanliga.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons