Varför så svårt erkänna kommunismens illdåd?

Arbetet med att informera om kommunistiska regimers brott är bland det viktigaste jag har gjort i mitt professionella liv. Det skriver professor Klas-Göran Karlsson som svar på Kjell Östbergs kritik i Svenska Dagbladet 8/4.

Publicerad
Annons

Ett forskarupprop visar att det finns ett starkt motstånd mot forskning som rymmer en kritisk granskning av kommunistisk ­ideologi och maktutövning. Som en av få svenska historiker med forskningsintresse för det kommunistiska Östeuropa och för statsorganiserad terror har jag haft få kolleger i det professionella livet. Sedan förra hösten har jag varit medlem i den forskargrupp som bistått Forum för levande historia med sakkunskap i dess arbete med att framställa ­informationsmaterial om kommunistiska regimers brott.

Detta arbete är bland det viktigaste jag har gjort i mitt profes­sionella liv. Det har nämligen aktualiserat flera för mig betydelsefulla frågor om historia och historievetenskap. Den första handlar om relevans. Inget ämne är mer angeläget att belysa vetenskapligt, existentiellt och moraliskt än 1900-talets totalitära regimers massmord på sina egna medborgare. Varför är det så svårt att erkänna kommunistregimernas illdåd, och att dra konsekvenserna av denna insikt?

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons