Fienden kan tyvärr inte röstas bort

I Pakistan ryms hela den muslimskt dominerade världens – och därmed hela världens – problem. På ena sidan står en väpnad reaktionär islamistisk rörelse med stark folklig förankring. På den andra en auktoritär ledare som åtminstone för ögonblicket kan hålla kaoset i schack. Där emellan kläms folket och hoppet om frihet. De demokratiska krafter som kan skönjas saknar styrka att leverera ett säkerhetspolitiskt trovärdigt regeringsalternativ.

Per Gudmundson
Publicerad
Annons

President Pervez Musharraf, som tog makten i en kupp 1999, åtnjuter stöd från Väst i utbyte mot att han inte låter Pakistan hindra utvecklingen i Afghanistan och mot att han bekämpar de radikalaste islamisterna på hemmaplan. Det avtalet klarar han inte att leva upp till. I gränstrakterna mot Afghani-stan till exempel, i regionen Waziristan i nordvästra Pakistan, har Musharraf överlåtit ordningen till lokala klanledare som upplåter landsdelen till både talibaner och internationella terrorister. Alternativet, en fullskalig offensiv, är omöjligt för Musharraf. Det folkliga motståndet inom landet skulle bli enormt. De internationella reaktionerna skulle bli skarpa. Och hans armé och säkerhetsorgan går till stora delar inte att lita på – där finns sympatier för islamiströrelsen.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons