”Fel att stänga politiska studentföreningar ute”

Det är inte försvarbart att studenter avskärmas från att ta del i det demokratiska samtalet. Det måste ifrågasättas om högskolan och universitet har rätt att neka politiska föreningar tillträde till högskolans lokaler, skriver företrädare för ett flertal politiska studentföreningar.

Publicerad
Annons

I en tid då demokratin hotas och förtroendet för partipolitiken sjunker behöver högskolorna, universiteten och studentkårer ge partipolitiska föreningar tillträde för att informera och ge möjligheten att kunna engagera sig i politiken. Demokrati är inte bara att rösta var fjärde år. Det handlar om bildning, om att få rätt information och att öka intresset för samhällsfrågor bland studenter.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons