Sommarstängt på behövd kvinnojour

Sommaren är en särskilt riskfylld period för utsatta kvinnor. Trots det tvingas mer än var tionde kvinnojour i landet att ha stängt i sommar, och mer än var fjärde jour trappar ned på verksamheten, visar nya uppgifter från kvinnojourerna.

Adam Öhman
Publicerad
Annons

Under sommarsemestern försvinner de vanliga platserna för andrum och hjälp – till exempel arbetsplatsen – för många kvinnor som blir misshandlade av sina män. Samtidigt ökar människors alkoholkonsumtion generellt sett, vilket bidrar till att våldet eskalerar i många familjer.

Antalet anmälningar om grov kvinnofridskränkning ökar i snitt med sex procent under juni, juli och augusti jämfört med övriga året, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons