Mattias Pirholt:Tyska skönandar uppfann traumat

Illustration ur Clemens Brentanos roman ”Godwi” (1801), enligt Nicole Sütterlin en av de första skildringarna av hur ett barndomstrauma kan såra det slutna jaget.
Illustration ur Clemens Brentanos roman ”Godwi” (1801), enligt Nicole Sütterlin en av de första skildringarna av hur ett barndomstrauma kan såra det slutna jaget.

Posttraumatiskt stressyndrom etablerades som en diagnos först 1980, men den vilar på den betydligt äldre idén om att själen precis som kroppen kan tilldelas svårläkta sår. Särskilt de tyska romantikerna föregrep den symptombild som den moderna PTSD-diagnostiken slagit fast. 

Mattias Pirholt
Publicerad
Annons

En av den moderna välfärdsstatens grundpelare är diagnosen. För den enskilde har en diagnos ofta en rad viktiga konsekvenser, inte minst rättigheter, exempelvis av ekonomisk art. Dessa gör det möjligt för individen att delta i samhällslivet, idealt sett på samma villkor som alla andra. Diagnosens betydelse blir tydlig framför allt för dem som inte får en sådan men som anser sig ha rätt till en. Det finns idag en rad tillstånd, som kroniskt trötthetssyndrom (ME), som stora delar av läkarvetenskapen inte accepterar som en diagnos, vilket får till följd att individen inte får ta del av de rättigheter som de som har en giltig diagnos kan. Diagnosens baksida visar sig när man får en som man inte anser sig ha och som i sin tur kan begränsa den diagnostiserades möjligheter.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons