Horisonten finns alltid kvar. Om det bortglömda omdömetAtt vara människa är att inte ha kunskap om allt

Jonna Bornemark.
Jonna Bornemark. Foto: Linnéa Jonasson Bernholm/Appendix Fotografi

Vi har skapat ett samhälle med kunskapshybris och som förhindrar människan från att utveckla sitt omdöme, menar filosofen Jonna Bornemark. John Sjögren läser hennes nya bok och påminns om hur det är att vara människa – och hur lite vi egentligen vet.

John Sjögren
Publicerad
Annons

Ända sedan oraklet i Delfi, i Platons ”Sokrates försvarstal”, slog fast att just Sokrates var den visaste av alla för att han var den ende som visste att han egentligen ingenting vet har ödmjukheten inför det icke vetbara betraktats som det kanske främsta tecknet på verklig visdom. Egentligen borde det vara en grundläggande insikt för varje människa med någorlunda livserfarenhet – att absolut vetande är ett ouppnåeligt och kanske inte ens eftersträvansvärt ideal.

Men med moderniteten, och inte minst med de naturvetenskapliga framsteg som den medförde, hände något. De domäner av icke-vetande som är en ofrånkomlig del av livet sågs inte längre som en existentiell grundförutsättning, som ett mysterium för människan att förundras och rent av glädjas över, utan som saknade bitar i det kunskapens pussel som den upplysta och rationella människan till sist skulle lägga färdigt och göra fullständigt.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons