Stärk företagens skydd mot osaklig journalistik

Foto: Nora Lorek/TT

Det norska exemplet visar att det är möjligt att skapa ett system där företag skyddas mot osaklig och skadlig publicitet utan att skada journalistikens oberoende, skriver Pamina Falck, Näringslivets medieinstitut.

Publicerad
Annons

” Sträva efter att återge alla parters ståndpunkter” står det i publicitetsreglerna. Men Medieetikens Förvaltningsorgan (MeFo), som ansvarar för det medieetiska systemet, har bestämt att principen att höra båda sidor inte gäller när den kritiserade parten är en juridisk person. Ett ställningstagande som innebär att osakliga och ensidiga nyheter om företag kan passera en medieetisk prövning utan kritik.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons