”Ge halvtänkarna stora bekymmer”

Justitierådet Göran Lambertz har under tiden som han skrivit sina debattartiklar peppats och fått hjälp av advokat Claes Borgström, åklagare Christer van der Kwast, polismannen Seppo Penttinen, journalisten Gubb-Jan Stigson och rättsläkaren Anders Eriksson. På SvD.se kan du nu läsa hela mejlkonversationen mellan Göran Lambertz och de personer som var inblandade i Quickutredningarna på 90-talet.

Ia Wadendal
Publicerad
Annons

SvD har begärt och fått ut Lambertz mejlkommunikation under augusti månad – då arbetet med debattartiklarna inleds och skrivs. Justitierådet väljer då att skaffa sig information från Quickutredarna, advokaten Borgström och journalisten Stigson. Även den rättsläkare som deltog i Quickutredningarna – Anders Eriksson – har tillfrågats.

Den intensivaste mejlkontakten har Göran Lambertz haft med van der Kwast och Penttinen. I mejlen till dem ber han dem att fylla i faktauppgifter och ber om råd när det gäller formuleringarna i debattartiklarna. Han hjälper också van der Kwast på traven när denne vill skriva en offensiv debattartikel där han går i polemik med justitieminister Beatrice Ask.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons