ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

Bankchefer tror på bättre konjunktur

Cheferna på Sveriges bankkontor förefaller tro på en starkare konjunktur och mer krediter till landets företagare. Det visar den kvartalsvisa undersökningen från Almi Företagspartner.

Publicerad

Drygt hälften av de tillfrågade bankcheferna tror att de kommer att låna ut mer pengar till företag under fjärde kvartalet 2013, vilket är en markant ökning jämfört med den senaste enkäten. Då, i juni, trodde en majoritet på en oförändrad utlåning. Då undersökningen omfattar 154 av Sveriges cirka 1 400 kontorschefer bör siffrorna tolkas med försiktighet, men här är ökningen tillräckligt stor för att ligga utanför den statistiska felmarginalen.

Överlag visar enkäten, utförd kvartalsvis av Almi Företagspartner sedan 2004, att bankerna är mer positiva i det längre perspektivet än i det korta. Över hälften av de tillfrågade uttryck osäkerhet gällande konjunkturutvecklingen i närtid, men tycks vara påfallande säkra på att Sveriges ekonomi utvecklas positivt under de kommande fyra kvartalen.

Laddar…