ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

Värmemätning blir miljardslöseri

Det kommer att kosta i storleksordningen 25 miljarder kronor att installera individuell mätning av värme och varmvatten i Sveriges 2,5 miljoner lägenheter i flerbostadshus, vilket Näringsdepartementet föreslår när nu EU:s nya energieffektiviseringsdirektiv ska genomföras i Sverige. Dessvärre har de försök med individuell mätning som genomförts inte givit några egentliga energibesparingar, utan enbart lett till ökad byråkrati och ökade kostnader, skriver företrädare för bygg- och bostadssektorn.

Publicerad
Annons

EU:s energieffektiviseringsdirektiv är ett viktigt ramverk för att nå målet att minska energianvändningen med 20 procent till 2020. För att genomföra direktivet i Sverige har Näringsdepartementet föreslagit fyra nya lagar, varav en om energimätning i byggnader.

Laddar…