Anders Burman:Hannah Arendt såg ondskan i tanklösheten

Hon är mer aktuell än någonsin, filosofen Hannah Arendt som funderat mycket över vårt tänkande. Hennes beskrivningar handlar enligt en nyutkommen antologi om allt från tanklöshet till omdöme.

Anders Burman
Publicerad
Annons

Jean-François Lyotard har hävdat att filosofin egentligen bara är upptagen av en enda fråga, nämligen ”Vad är tänkande?” Även om detta – som så mycket annat som han uttalade sig om – är tillspetsat formulerat kvarstår faktum att frågan om hur man ska förstå tänkandet alltid intagit en central plats i filosofins historia, från Platons suggestiva beskrivning av tänkandet som en inre dialog med sig själv till Jacques Derridas insisterande på nödvändigheten av att tänka tänkandet annorlunda. En av dem som lagt ned mest möda på att reflektera kring tänkandet och dess betydelse är Hannah Arendt, den tysk-amerikanska politiska teoretikern som dog för 35 år sedan men som idag tycks vara mer aktuell än någonsin. Ju längre tiden går desto tydligare framstår hon som en av 1900-talets mest egensinniga och inspirerande tänkare.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons