Li Bennich-Björkman:Identitetspolitik ett led i demokratins mognad

Det är viktigt att inte bara alla åsikter utan även de grupper vi identifierar oss med finns representerade för att ett demokratiskt system ska uppfattas som legitimt. Den insikten ligger till grund för att Harvardprofessorn Jane Mansbridge i år får ”statskunskapens Nobelpris”, Skytteanska priset.

Li Bennich-Björkman
Publicerad
Annons

Demokrati vilar i stor utsträckning på tvång. Människor kan inte samtycka till allt, som individer och som kollektiv måste vi vara beredda att underkasta oss regler som tvingas på oss av en politisk ledning, ­annars fungerar inte det samhälle där vi gemensamt styr oss själva. Det är hög tid att försöka förstå under vilka förutsättningar, och med hjälp av vilka procedurer, vi accepterar att underkasta oss – när tvånget att lyda uppfattas som legitimt och reglerna tillkomna ­genom procedurer vi kan acceptera. Uppmaningen kommer från Jane Mansbridge, professor i politiskt ledarskap och demokratiska värden vid Harvard, och hon riktar den till världens statsvetare. Syftet med statskunskap är att hjälpa oss att bli bättre på att styra oss själva, menar hon. Andra discipliner kan förvisso ge värdefulla bidrag i den riktningen, men inget annat ämne sätter som statskunskapen styrandet i centrum. 

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons