”Arbetsgivare för dåliga på att stoppa diskriminering”

Över hälften av arbetsgivarna känner inte till någon av skärpningarna i diskrimineringslagen som infördes för ett år sedan. Nu krävs att alla arbetsgivare tar ett aktivt ansvar för att leva upp till lagens krav, skriver diskrimineringsombudsman Agneta Broberg.

Publicerad
Annons

Det har gått ett år sedan nya krav infördes i diskrimineringslagen som rör arbetsgivares skyldigheter att arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering. Bland annat ska nu alla arbetsgivare ha riktlinjer och rutiner för att förhindra att trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier förekommer på arbetsplatsen. Ändå visar en ny undersökning från DO att mer än hälften av arbetsgivarna inte känner till någon av förändringarna i lagen. Endast var fjärde arbetsgivare uppger att lagändringen har lett till ett förändrat eller utvecklat arbetssätt.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons