Företagsklimatet är viktigare än SFI

Publicerad
Annons

Ekonomerna Li Janssons och Stefan Fölsters artikel i senaste
Ekonomisk Debatt (2/2011) ”Hur påverkar företagsklimatet integration och förvärvsarbetande?” är förmodligen ett av de viktigaste och mest konstruktiva inläggen under de senaste decennierna i frågan om invandrares integration och utanförskap. Med en avvikelse från vad som är normalfallet i denna frågeställning tar Jansson och Fölster fasta på vilka faktorer som leder till framgångsrik integration på arbetsmarknaden, istället för att försöka förklara orsaker till utanförskap.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons