KällarmänniskorPennan glöder – men han missar vänsterns populism

Carsten Jensen (född 1952) är dansk författare, journalist, kritiker och debattör. Hans episka roman ”Vi, de drunknade” – som utspelar sig i författarens hemby Marstal – har översatts till en mängd språk.
Carsten Jensen (född 1952) är dansk författare, journalist, kritiker och debattör. Hans episka roman ”Vi, de drunknade” – som utspelar sig i författarens hemby Marstal – har översatts till en mängd språk. Foto: Isak Hoffmeyer

Reaktionärer som hellre vill dväljas i sin egen dumhets fria vilja än lyssna på experter – så beskrivs populister i danske Carsten Jensens nya essä. Men stämmer bilden? Torbjörn Elensky funderar vidare utifrån en penna som glöder och en röst vi måste förhålla oss till.

Publicerad
Annons

Nästan 10 procent av världens jobb är anknutna till turistindustrin: 322 666 000 arbetstillfällen jorden runt. Närmare fem gånger fler arbetar alltså med turism än det totala antalet personer som av olika skäl tvingats från sina hem i världen, vilka uppgår till 68,5 miljoner enligt UNHCR, varav 25,4 miljoner är flyktingar. Jag tänker på denna statistik, utan att för den sakens skull dra några snabba slutsatser av den, under läsningen av Carsten Jensens essä om populismen.

En av Jensens angreppspunkter är våra idéer om identitet, där han tycks kluven mellan ett beklagande av den identitetslöshet som han tycker sig se i betongförorterna (vad de som faktiskt lever där anser vet vi inte...) – och att låta sig provoceras av de ytliga uppfattningar om identitet som förekommer hos populisterna. För dem är identiteten något hotat, som utmanas av alltifrån ansiktslösa globala företag till flyktingströmmar, och framför allt av islams anspråk på hegemoni.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons