”Vetenskapen är inte immun mot sexism”

Misstolkas forskning om könsskillnader? Ja, hävdar vetenskapsjournalisten och civilingenjören Angela Saini. I boken ”Underlägsen” ifrågasätter hon hur forskningsstudier om biologiska skillnader mellan könen har tolkats – och upptäcker gott om sexism.

Maria Carling
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Bara det faktum att det gjorts över 30 000 studier om könsskillnader sedan år 2000 säger en del om det stora intresset för att få fram fakta om hur olika kvinnor och män är.

Det finns många skäl att fundera över hur vår egen tid präglar både de frågor vi ställer och hur vi tolkar svaren. Samhällsklimatet och tidsandan lägger ett filter över det mesta vi ser och hör, även ”fakta” och ”objektiva vetenskapliga resultat”. Under 1970-talet sjönk antalet studier av biologiska könsskillnader. Nu ökar de igen.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons