”HD bör pröva Quicks resning”

Beslutet att bevilja Thomas Quick resning innebär ett allvarligt avsteg från kravet på hållbart sakligt underlag. Har hovrätten möjligen tagit intryck av den massmediala kampanjen? Högsta domstolen bör nu pröva resningsfrågan, skriver Christer van der Kwast.

Publicerad
Annons

Thomas Quick (numera Sture Bergwall) dömdes 1997 för mordet nio år tidigare på den israeliska turisten Yenon Levi. Quick ansökte 2009 om resning. Som skäl för sin begäran om ny prövning angavs att Quick inte längre vidhöll sitt tidigare erkännande, att ett vittne ljugit i tingsrätten och att det fanns nya omständigheter som utgjorde synnerliga skäl för att pröva skuldfrågan på nytt. Svea hovrätt beviljade den 17 december 2009 resning i målet, vilket innebär att målet ska tas upp på nytt i tingsrätten.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons