Recension

Statsmakt till salu. Arrende­systemet och privatiseringen av skatteuppbörden i det svenska ­riket 1618–163Misslyckat experiment med skatt

En kort tid under Gustav II Adolfs tid kunde privatpersoner tjäna pengar på skatte­uppbörd. Mats Hallenberg undersöker det kortlivade experimentet med privata indrivare. Han gör en ­intressant jämförelse med dagens privatiseringsvåg och diskuterar härskandets legitimitet.

Publicerad
Annons

Den hetsiga idédebatt om privatisering som präglar dagens politiska diskussion är inte så ny som man kan tro. I själva verket har den djupa historiska rötter. För Sveriges del kan de spåras till det tidiga 1600-talet, då landet på ett mirakulöst sätt utvecklades till en europeisk stormakt. Denna utveckling krävde en stående armé, som var stark, välövad och grundligt rustad.

För ett fattigt bondeland i Europas utmarker var detta en oerhört kostnadskrävande uppgift. Statens intäkter i form av skatter, avgifter och tullar gick så gott som oavkortade till härens behov. Det krävde en skicklig och väl fungerande kameral apparat som kunde samla in naturaskatter i form av bland annat smör, spannmål, metaller och förvandla dem till klingande mynt. Pengar krävdes för att finansiera härens underhåll och de trupper Sverige inte på egen hand kunde skaka fram. Via skattearrenden gjordes privata entreprenörer till skatteindrivare.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons