ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

”Det är dags att hedersbrott får en egen kategori i brottsbalken”

Många år har gått sedan Pela och Fadime mördades i hederns namn. Jag önskar att vi kunde beskåda ett Sverige som vänder trenden. Men ännu har vi ingen särskild reglering av det hedersrelaterade våldet i den svenska strafflagstiftningen och det saknas fortfarande en straffrättslig definition av vad som klassificeras som ett hedersbrott, skriver Hanna Gadban, muslimsk feminist och rättsaktivist.

Publicerad
Annons

Kultur består av många dynamiska och inlärda komponenter som kan utvecklas, förändras och omstruktureras över tid. Ingenting i en kultur är medfött eller fastsällt. Traditioner finns bland de element i kulturen som många vill bevara men som andra gärna vill distansera sig ifrån. Kulturbevarandet i exil innebär dilemman för de som hamnar i ett främmande land vars seder och normer står i kontrast till deras egna. Hederskulturen är ett exempel på detta. De som av olika skäl har bosatt sig i Sverige och som bär med sig sin hederskultur tar uppenbarligen på sig ansvaret att bevara denna kultur och anser omedvetet att detta är deras mänskliga rättighet. Många av dem ingår i instängda och isolerade nätverk som består av familj, släktingar och likasinnade bekanta. Nätverket är starkt befäst i deras tillvaro och har en stor påverkan på deras sätt att leva, inte minst på grund av inställningen att lojaliteten inför det kollektiva nätverket är viktigare än individens egen vilja.

Laddar…