Mossarna räddade många svenskar från svälten

Emigrationen som flykt från svälten är mycket omskriven, såväl i historiska avhandlingar som i skönlitteraturen. Vilhelm Mobergs utvandrarepos är det mest kända och lästa. Däremot är den väldiga uppodlingen av våra våtmarker en okänd företeelse för de flesta.

Bengt Jonsson
Publicerad
Annons

Lika okänd är Svenska mosskulturföreningen, en intresseorganisation som drev frågan om nyodling av mossar och kärr. I en nyutkommen bok berättas historien om Mosskulturföreningen och om våtmarkernas förvandling till åkermark.

Under 1800-talet växte Sveriges befolkning i snabb takt. Den tillgängliga åkermarken räckte inte till för att mätta den ökande befolkningen, och nyodlingen var omfattande. Problematiskt var dock att det var naturliga ängar och betesmarker som dikades och förvandlades till åker. Detta medförde att boskapsbeståndet krympte, och därmed gödselmängden. Jordarna utarmades när de gödslades mindre, och avkastningen per hektar sjönk.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons