Fyra odlade organ som transplanterats

Regenerativ medicin tar långsamt steget från laboratoriet till kliniken. Målet är att reparera, ersätta eller återskapa vävnader och organ. Läs bläddra fram bland artikeln om hur man lyckats odla fram en fungerande matstrupe och fyra exempel på andra organ som odlats utanför kroppen, och därefter transplanterats.

Publicerad
Annons

Kirurgen Paolo Macchiarini, gästprofessor på Karolinska Institutet i Stockholm, skrev 2008 transplantationshistoria när en ung kvinna fick en ny luftstrupe, bestående av en donerad strupe som preparerats med kvinnans egna stamceller för att undvika avstötning. Sedan dess har han utvecklat och förfinat metoden och numera utgår Paolo Macchiarini från en artificiell stomme som odlas med patienternas egna stamceller. Totalt har han transplanterat odlade luftstrupar till nitton patienter från hela världen.

Fyraåriga Isabel Dickhoff från Ulricehamn hade en förträngning i portavenen, det stora blodkärl som leder blodet från mag-tarmsystemet och mjälten in i levern, vilket orsakade högt tryck i andra kärl. Som en konsekvens förstorades mjälten och bråckbildning uppstod på blodkärl i magsäck och i matstrupe. Läget var mycket allvarligt. Hon blev den andra patienten på Transplantationscentrum i Göteborg som opererades med en odlad portaven.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons