Forskare: Ohållbart att vi svenskar flyger allt mer

Utsläppen från svenskarnas inter­nationella flygresor riskerar att bli högre än hela Sveriges övriga ­rapporterade ­utsläpp år 2040. Nu krävs politiska styrmedel för att vända denna ohållbara utveckling, skriver fyra forskare.

Publicerad
Annons

I klimatpolitiken finns ett stort fokus på personbilarna medan flyget ägnas mycket mindre uppmärksamhet. I dag offentliggörs helt nya data i rapporten ”Klimatpåverkan från svenska befolkningens internationella flygresor” som vi har tagit fram på uppdrag av Naturvårds­verket. Flygets klimatpåverkan uppstår inte bara genom koldioxidutsläppen utan också från bland annat kondensstrimmor och kväveoxidutsläpp på hög höjd. Vi har inkluderat dessa genom att använda oss av den bästa vetenskapliga uppskattningen. Här finns dock en osäkerhet och framtida forskning kan visa att det är både större och mindre än vad vi har antagit. När dessa höghöjdseffekter inkluderas så blir utsläppen från svenska befolkningens internationella flygresor ungefär lika stora som från allt personbilsresande i Sverige.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons