Gapet minskar – allt fler kvinnor blir chefer

Mer än var tredje chef är kvinna bland Svenskt Näringslivs medlemsföretag. Det innebär att gapet mellan andelen kvinnor som är anställda och andelen kvinnor som är chefer har minskat dramatiskt under de senaste decennierna – särskilt snabbt går utvecklingen inom vissa mansdominerade branscher.

Emmylou Tuvhag
Publicerad
Annons

Regelbundet kommer det rapporter som säger att dröjer åtskilliga decennier innan det finns lika många kvinnliga som manliga vd:ar inom näringslivet. Och det är visserligen sant om nuvarande förändringstakt håller i sig, men i skymundan har det skett en omvälvning längre ned i chefshierarkin som det talas mer sällan om.

Sedan 1998 har andelen kvinnor som är chefer nämligen dubblerats, från 17 procent till 36 procent, bland Svenskt Näringslivs 60  000 medlemsföretag. Samtidigt har andelen kvinnliga anställda totalt sett varit relativt stabil på strax under 40 procent över hela perioden.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons