Bara var femte egenföretagare är kvinna

Svårighet att få lån och osäkerhet kring mammaledighet och sjukpenning. Det är
största hindren för kvinnor som vill starta företag.

Publicerad
Annons

Fler kvinnor startar trots allt företag, jämfört med på 90-talet. På ett decennium har andelen kvinnor bakom nya företag ökat från cirka 20 till 35 procent.

Det går inte att prata om typiskt ”kvinnliga” branscher. Rent tillverkande företag är det betydligt fler män som startar, men i övrigt är det ganska jämt fördelat bland könen i tjänsteföretagen, handel eller i konsultbranschen.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons