Detta ingår inte i hemförsäkringen

Försäkringsbolagen framhåller gärna vad som ingår i en hem- och villaförsäkring. Men det finns saker som en försäkring aldrig täcker. En ersättning man har rätt till kan många gånger ätas upp av att man betalar självrisk och det åldersavdrag försäkringsbolaget gör.

Publicerad
Villor i Bromma.

Villor i Bromma.

Foto: INGVAR KARMHED
Annons

Innan man tecknar en ny hem- och villaförsäkring bör man noga läsa igenom villkoren som följer med försäkringen. Då får man en bild av vad som ingår. I villkoren skriver försäkringsbolagen skadehändelser som försäkringen omfattar, värderings- och ersättningsregler, självrisker och åldersavdrag, men också när försäkringen inte gäller. Och den listan kan vara lång.

När det gäller åldersavdrag och självrisker så måste man tänka på att kostnaden för det som går sönder måste vara större än självrisken, för att man ska få ersättning. Men även om kostnaden är större än självrisken finns risk att man inte får någon ersättning eftersom försäkringsbolag gör åldersavdrag. Hos exempelvis Länsförsäkringar måste en cykel, en dator eller skidutrustning vara 6 månader eller yngre vid skadetillfället för att man ska få full ersättning. Därefter minskar värdet år för år. När sakerna är äldre än sex år är ersättningen nedsatt till 20 procent av nypriset. Det betyder ju oftast att det inte handlar om så mycket pengar när självrisken är dragen, kanske inget alls.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons