Analys

Lars Frick:Ombytta roller för telekomjättarna

Där Ericsson bommade på försäljningstillväxt men visar bra lönsamhet gäller det omvända för Nokia. Stora volymer motverkas av fallande snittpris på mobiler. Skillnaderna mellan Ericsson och Nokia speglar väl bolagens inriktning på nätverk respektive mobiltelefoner.

Publicerad
Annons

Nokias rapport blev en besvikelse trots stark försäljning. Med hela 88,5 miljoner levererade telefoner mot väntade 81,5 miljoner har Nokia tagit marknadsandelar inom mobiltelefoner. Bolaget passar också på att höja prognosen för totalmarknaden, om än att detta bör tas med en nypa salt eftersom Nokias egna prognoser ofta ligger lågt relativt branschens förväntningar.

Trots detta når inte resultatet upp till förväntningarna och den främsta orsaken är fallande enhetspriser på mobiltelefoner. Under tredje kvartalet i år var snittpriset på en Nokiamobil 93 euro, att jämföra med 102 euro motsvarande period i fjol. Det drog ned marginalen inom affärsområdet Mobile Phones till 13,1 procent mot väntade 14,4 procent. Även inom Networks, som ligger närmast Ericssons verksamhet, var lönsamheten svagare än väntat, om än att försäljningen överträffade förväntningarna och ligger strax över tillväxtern inom Ericsson. Nokia har en försiktig syn på utvecklingen framgent inom Networks då Nokia spår en svagare tillväxt inom affärsområdet för fjärde kvartalet, men behåller helårsprognosen oförändrad.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons