Urskog mals till träflis

Bytesskogen från Sveaskog räcker bara till hälften av de naturreservat som länsstyrelsen i Norrbotten hade hoppats på. Under tiden väntar Europas ­sista urskogar på skydd och ­flera hundra år gamla träd kan bli flis i värmeverk.

Susanna Baltscheffsky
Publicerad
Annons

I Norrbotten finns stora arealer skogar med erkänt höga naturvärden, bland annat unika urskogar som är helt opåverkade av mänsklig hand – några av Europas sista orörda skogar. Av den så kallade rödlistans cirka 1900 skogslevande hotade och sårbara växter och djur finns 450 i Norrbotten, flera enbart här.

Men flera urskogsområden saknar ett juridiskt skydd från att avverkas. Markägaren har fullt laglig rätt att hugga ner flera hundra år gamla träd. Även murken gammal skog går det numera att få betalt för när värmeverken behöver biobränsle. Sådana exempel finns från bland annat Arjeplog. Men gammal död ved är också extremt värdefull för insekter och fåglar.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons