Moderaterna rättar in sig i ledet

Publicerad
Annons

Uno Kenstam har helt rätt i sin kritik (29/7) av riksdagsbeslutet den 13/6 i år angående proposition 72. Sedan Sverige blev medlem i EU har vi sett Europas politikerelit ta allt större makt från den svenska riksdagen.
Den 13 juni röstade riksdagen för proposition 72, en grundlagsändring som går ut på att en kvalificerad riksdagsmajoritet när som helst ska kunna överföra ny beslutanderätt till EU. På vilket mandat kan man fråga sig? Någon offentlig debatt att tala om har inte ägt rum trots att vi inför höstens val har en gyllene möjlighet att fråga väljarna vad de tycker. Genom att beskriva grundlagsändringen som formalia försöker riksdagsmajoriteten att i tysthet trumfa igenom den nya grundlagen. Lyckas taktiken förlorar de svenska medborgarna rätten att i allmänna val ta ställning till EUs framtida maktanspråk. Bland annat kan det i framtiden bli så att EU bestämmer hur svenskt polisväsende ska se ut och vilka straffskalor vi ska ha i Sverige.
Kanske var det av bekvämlighetsskäl min partikollega Per
Unckel valde att rätta sig i ledet bakom Göran Persson. Kanske han verkligen tycker att svenska medborgare idag har för mycket att säga till om och EU för lite. I vilket fall som helst är det skrämmande att en moderat ordförande för Konstitutionsutskottet inte har större respekt för grundlagen och de medborgare som grundlagen är till för att skydda.
Per Unckel borde fråga sig vem han är vald att företräda - det svenska folket eller det politiska etablissemanget?

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons