Tove Österman:Mångkultur en farofylld utopi

Välmenande satsningar på ”mångkultur” riskerar att förstärka de motsättningar som de försöker upplösa. I en ny bok belyser den svenske filosofen Aleksander Motturi denna problematik, och menar att kulturella skillnader inte bör överbryggas, utan upplösas.

Tove Österman
Publicerad
Annons

Mångkultur är något eftersträvansvärt, har vi fått lära oss. I det mångkulturella samhället, tänker vi, kompletteras den ensidiga folkkulturen av brokiga etniska kulturuttryck. Vi måste alltså bygga broar mellan olika kulturer, öppna dörrarna för dialog mellan representanter för olika etniska grupper i samhället, annars riskerar samhället att splittras och falla sönder. I liknande ordalag motiverades till exempel regeringens satsning på mångkulturåret 2006.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons