Så fungerar danska modellen Flexicurity

SvD
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Den danska modellen Flexicurity (flexibility och security) implementerades på 1990-talet av den socialdemokratiska statsministern Poul Nyrup Rasmussen.
Modellen har kommit i fokus sedan Danmark utmärkt sig som ett land som har lyckats halvera sin arbetslöshet sedan 1993 och har en jämförelsevis låg ungdomsarbetslöshet.

• Flexibel arbetsmarknad
I Danmark finns ingen lag om anställningsskydd som i Sverige. Därför finns inte heller regeln om ”sist in-först ut” som i Sverige.

• Socialt skyddsnät
Arbetslöshetsersättningen i Danmark är 90 procent av lönen upp till 170000 danska kronor, vilket gör att den faktiska ersättningen är drygt 60 procent av lönen.

• Aktiv arbetsmarknadspolitik
Unga arbetslösa uppmuntras först att själva söka jobb. Efter ett halvt års arbetslöshet erbjuds man i stället vidareutbildning. Den som inte vill det, får sin arbetslöshetsersättning halverad.

I det danska lärlingssystemet ligger lönerna 50 procent lägre än en vid en vanlig anställning. Där finns också provställningar på max ett år för unga under 26 år och det är något som Folkpartiet vill ha i Sverige.
Folkpartiet vill inte svara på hur mycket lägre ungdomslönerna ska vara i Sverige. Man vill ha ett flexibelt system, en ökad lönespridning och att lönerna ska vara ”märkbart” lägre. Det skulle kunna handla om 50 procent lägre precis som i det danska lärlingssystemet, men exakta procentsatser måsta avgöras av arbetsmarknadens parter.
Arbetslösa som andel av arbetskraften, yngre än 25 år.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons