Minst fem symtom krävs för diagnos

Publicerad
Annons

Vid emotionellt instabil personlighetsstörning har man ett beteendemönster som stämmer överens med minst fem av dessa symtom:

Stark rädsla att bli övergiven.Störd, förvriden eller instabil självbild.Återkommande känsla av tomhet.Kraftig pendling mellan olika känslolägen.Stark irritation, ångest eller nedstämdhet som kan vara några timmar, till som mest några dagar.Stormiga relationer som pendlar mellan intensiv beundran och extrem nedvärdering.Intensiv vrede som inte står i proportion till vad som väcker den.Kortvariga överdrivet misstänksamma föreställningar eller övergående upplevelser av overklighetskänslor.Impulsivitet som till exempel missbruk av droger, sex, mat eller pengar.Självskadebeteende, självmordstankar, återkommande självmordsförsök eller hot om självmord.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons