Skydd för kraftiga flöden måste utredas

SLUSSEN. Dagens Slussenförslag är inte anpassat till en förändrad miljö- och klimatsituation. Ska det byggas dammar mot havet eller inte? Det frågar sig Stellan F Hamrin (V) som kräver en snabbutredning innan beslut kan tas om Slussens ombyggnation.

Uppdaterad
Publicerad
Annons

Den pågående klimatförändringen kan dämpas men inte stoppas. Temperaturen och havsytan kommer att stiga. Våra myndigheter utgår från att havsytan stiger med högst en meter till 2100 men enligt en ny rapport från Arktiska rådet stiger havsytan med 0,9–1,6 meter men risken finns att stigningen når två meter. Detta rycker undan grunden för hela Slussenprojektet.

Vattenståndet kommer alltså att stiga i Mälaren och Saltsjön. Ökad nederbörd ger högre vattenstånd i Mälaren. I Saltsjön stiger havet på grund av isavsmältning. Innan havsytans medelvattenstånd passerar Mälarens nivå måste vi ha bestämt vilka åtgärder som ska vidtas för att reglera inflödet. Mälarens vattenstånd kommer att vara lika högt som Saltsjöns även med dammar om inte omfattande, kontinuerlig pumpning sker.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons