Flera myndigheter outsourcar – politiker avskrivna ansvar

Transportstyrelsen är inte ensam om att lägga ut delar av verksamheten på entreprenad. Flera myndigheter anlitar utomstående företag – men politikerna har i enlighet med den svenska förvaltningsmodellen avskrivit sig detaljansvaret.

– Avståndet mellan politiker och tjänstemän har förstärkts och i det finns en hel del risker, säger statsvetaren Marja Lemne.

Malin Jansson
Publicerad
Annons

Det är via så kallad outsourcing som icke säkerhetsklassade personer utomlands nu fått tillgång till stora datamängder från Transportstyrelsens servrar. Bland annat har svenska körkorts- och fordonsregister röjts och även det militära fordonsregistret.

I och med de nya styrnings- och ledningsmetoderna som gradvis introducerats sedan 1980-talet under beteckningen New Public Management (NPM) drivs myndigheterna i högre utsträckning enligt affärsmässiga principer – och en allt större andel av verksamheterna outsourcas.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons