Linda Bakkman:Första rådet: undvik dryck som bidrar till ökat energiintag

Linda Bakkman
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Kanske känns det lättare att blunda för extrakilona. Men övervikt hos barn försvinner sällan av sig självt och riskerar att leda till ohälsa. Med rätt kunskap kan ni skapa nya vanor som hela familjen mår bra av.

Linda Bakkman
Publicerad
Annons

Goda vanor grundläggs tidigt. Övervikt hos barn beror precis som hos vuxna på ett samspel mellan genetiska faktorer, matvanor och fysisk aktivitet. Övervikten kan ge upphov till smärta, orörlighet, trötthet, socialt utanförskap och dålig självkänsla. Dessutom kan den kopplas till ökad risk för framtida ohälsa.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons