Regeringens Kinastrategi är ingen strategi

Gunnar Hökmark, om hur regeringen inte adresserar obekväma men nödvändiga frågor i den nyligen presenterade Kinastrategin.

Publicerad
Annons

Regeringens utlovade Kinastrategi är nu presenterad. En avgörande svaghet med den är att den inte diskuterar de hot Sverige som öppet samhälle möter från Kina, och heller inte de hot som Kina är gentemot sin omvärld. Strategin gör inte ens ett försök att beskriva hur vi ska kunna möta hoten.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons