Ann Heberlein, författare och teologie doktor i etik, tillika kanslichef för Moderaterna i Region Skåne.
Ann Heberlein, författare och teologie doktor i etik, tillika kanslichef för Moderaterna i Region Skåne. Foto: Mondial

”Alldeles för många tycker – för få tänker”

Ann Heberleins nya bok om den politiska och filosofiska tänkaren Hannah Arendt väcker frågor. Varför nu, varför Arendt och hur står sig hennes tankar i den svenska debatten? Stina Oscarson möter Heberlein för ett samtal om godhet, ondska – och moralism.

Stina Oscarson
Publicerad

När jag fick höra att Ann Heberlein skulle komma ut med en biografi över Hannah Arendt blev jag omåttligt nyfiken. Varför en bok om Arendt just nu? Och hur kommer den att läsas mot bakgrund av att det är just Heberlein som skriver?

Emellan dessa personer uppstod ett slags spänningsfält som jag kände att jag ville undersöka närmare.