ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

Tegnell bemöter kritiken – försvarar strategin

Socialstyrelsens krisberedskapschef Johanna Sandwall, statsepidemiolog Anders Tegnell och Svante Werger, MSB, vid Folkhälsomyndighetens pressträff på tisdagen.
Socialstyrelsens krisberedskapschef Johanna Sandwall, statsepidemiolog Anders Tegnell och Svante Werger, MSB, vid Folkhälsomyndighetens pressträff på tisdagen. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Det senaste dygnet har 114 nya dödsfall registrerats till följd av coronaviruset i Sverige. Men siffrorna släpar troligen efter på grund av påskhelgen. ”Först i morgon får vi nog riktiga siffror”, säger statsepidemiolog Anders Tegnell under tisdagens pressträff.

Hanna Eriksson, TT
Uppdaterad
Publicerad

Statsepidemiolog Anders Tegnell inleder tisdagens pressträff med att redovisa för det globala läget.

– Världsläget fortsätter oförändrat på samma sätt. Det går upp med ungefär lika många fall varje dag, säger han.

Det är framförallt Amerika som är det stora bekymmersområdet just nu, säger Tegnell och tillägger att man även i Kina börjar bli lite orolig då man börjar se nya fall igen.

Under måndagens pressträff så var antalet dödsfall 919 personer i Sverige. Biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten underströk dock att det inte var den absoluta siffran, och att efterrapportering var att vänta efter helgdagarna.

114 dödsfall har registrerats i Sverige det senaste dygnet och antalet avlidna är nu 1 033 personer.

– I Sverige är det fortfarande så att vi inte riktigt är i vardagen än. Först i morgon får vi nog riktiga siffror, säger statsepidemiolog Anders Tegnell under tisdagen.

Sverige har nu totalt 11 445 bekräftade fall och 915 personer har fått intensivvård.

Folkhälsomyndigheten har även börjat titta på statistik över andelen smittade i Sverige som är födda i annat land.

– Vi har en överrepresentation av personer som är födda i andra länder. Somalia är en rätt kraftig överrepresentation, Irak likadant, Syrien något mindre, säger Anders Tegnell.

– Det här är ett viktigt budskap till oss alla, att det är viktigt att vi också kan rikta insatser mot de här grupperna. Vi kommer följa det här över tid och se om det håller i sig eller om vi lyckas nå de här grupperna bättre med våra budskap än vad vi gjort hittills, säger Tegnell.

Folkhälsomyndigheten har tagit del av statistik som visar att folk undvikit att resa under påsken.

– Många har dragit sitt strå till stacken för att hålla ner kurvan, säger han.

Beläggningsgraden på intensivvårdsavdelningen är ansträngd och omställningen pågår, säger Johanna Sandwall, krisberedskapschef vid Socialstyrelsen.

Antalet disponibla intensivvårdsplatser fortsätter att öka, och antalet just nu är 1 046 platser.

– Det finns en tillgänglighet kvar vad gäller IVA-kapaciteten i Sverige, säger hon, och återupprepar budskapet om att man inte ska vara rädd för att söka sjukvård.

Arbetet med sjukvårdsmaterial fortsätter.

– Vi har färre regioner som har en kritisk påverkan, det vill säga att man har ett jätteakut behov. Däremot finns det ganska många regioner som identifierar att man inte är särskilt uthålliga över de närmaste dagarna, säger hon.

Svante Werger, strategisk rådgivare vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, säger att myndigheten varit relativt transparenta och öppna med vilka frågor de tittar på.

– Att vi lyfter de här framåtblickande krisberedskapsperspektiven betyder inte att vi tror att alla de här riskerna kommer att realiseras. Tvärtom, vi lyfter upp möjliga risker för att myndigheterna tillsamman ska kunna åtgärda dem, få bort riskerna eller åtminstone minimera dem, säger han.

I det finns även ett budskap till privatpersoner.

– Förbered dig för att det kan ta tid innan det här är över och att det kan bli ännu besvärligare. Samarbeta med andra i din närhet och hjälp till där du har möjlighet, säger Svante Werger.

Anders Tegnell får frågan hur han ser på kritiken som framkommit i en debattartikel som DN publicerat. Artikeln är skriven av 22 forskare som skriver om Sveriges strategi, och att Sveriges dödstal närmar sig Italiens.

– Jag vill börja med att förneka att vi inte har en genomarbetad strategi. Det har vi visst. Dessutom är dödstalen de citerar felaktiga. De stämmer inte med de svenska dödstalen och de stämmer ännu mindre om man går på dödsdatum, säger Tegnell och tillägger:

– Dessutom vet vi att i Italien så registreras nu bara dödsfall på sjukhus. Så det finns ett antal grundläggande felaktigheter i den artikeln tyvärr.

Folkhälsomyndigheten får en fråga om den större smittspridningen bland exempelvis svensk-somalier och svensk-irakier, kan bero på trångboddhet i vissa statsdelar.

– Det kan den säkert. Det finns absolut aspekter på den här smittan som talar för att trångboddhet är en riskfaktor. Sen tror jag att man måste jobba väldigt mycket med den här typen av siffror innan man vet exakt vad som ligger bakom dem, säger Tegnell och tillägger:

– Här finns absolut signaler på att vi behöver jobba bättre och mer intensivt mot de här områdena och mot de här grupperna i befolkningen så att vi minskar det här.

TT ställer frågan om man har identifierat vad det är som fallerat i äldrevården och hemtjänsten.

– Det är det man håller på att göra nu. Man ska vara försiktig att hoppa på enkla lösningar, säger Tegnell.

Tegnell får en fråga gällande dödsfall när någon som dör inte testats för covid-19 men som visat symtom – vem bestämmer om ett test ska göras efter döden eller görs det alltid?

– Nej. Det är alltid den behandlande läkaren som bestämmer om det ska ske ett test efter döden eller inte, och så är alltid fallet, det är inte annorlunda nu. Jag skulle säga att det är likadant i alla länder så vitt jag vet, så Sverige är inte annorlunda än någon annan. Jag tror att Sverige förmodligen fångar upp fler dödsfall än något annat land, säger Tegnell.

En reporter på plats frågar om den svenska strategin och dödstalen i Tyskland, Norge och Danmark som jämförs med Sveriges över 1 000 döda.

Bedömer du fortfarande att den svenska strategin fungerar?

– Ja, svarar Tegnell och jämför med New York som har långt fler dödsfall än Sverige.

– Men återigen ska vi vara väldigt försiktiga med att göra några uttalanden så här tidigt i en pandemi. Det kan ändra sig åt många olika håll innan vi är klara. För oss är det ganska klart, det som har hänt i Sverige är att vi fått in smittan på våra äldreboenden.

Det är inte ett misslyckande för den övergripande strategin, men det är ett misslyckande för vårt sätt att skydda våra äldre som bor i äldreboenden, säger Tegnell.