”Mängder av grön yta som inte tillför värde”

Stockholm utanför innerstaden består av enorma mängder grönyta som inte tillför något egentligt värde. Vi bör minska denna och i stället utveckla kvaliteten på kvarvarande grönyta, skriver representanter för nätverket Yimby i en replik.

Publicerad
Gunnar Lundmark
Foto: Gunnar Lundmark
Annons

Representanter för bland annat Naturskyddsföreningen skriver på SvD Debatt (28/4) att Stockholm håller på att förtätas på ett sätt som inte är hållbart. Denna inställning går tvärt emot forskningsläget. Inte bara ekologiskt, utan även socialt och ekonomiskt, är tät stad att föredra framför gles. Därför förespråkas stadsförtätning av FN:s klimatpanel IPCC, FN:s organ för boendefrågor UN-Habitat, samt flera andra tunga aktörer.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons