Statlig myndighet baktalar höga ambitioner

Den statliga myndigheten Regelrådet, som häromdagen lämnade sin årsrapport till näringsministern, verkar för att den svenska lagstiftningen till skydd för arbetstagare, miljö och konsumenter ska sänkas till EU:s absoluta miniminivå. Att döma av regeringens agerande i Bryssel är den inne på samma spår. Är vi i det tysta på väg mot en radikal omläggning av svensk politik, där föregångslandet blir eftersläntrare? undrar Eva Nordmark, TCO, och Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningen.

Publicerad
Annons

EU-samarbetet handlar till stor del om att skapa gemensamma regler. På vissa områden, till exempel vad gäller miljö, konsumentskydd och skydd för arbetstagare, syftar samarbetet till att skapa gemensamma minimiregler. Inom dessa områden finns EU-direktiv som lägger fast en lägsta nivå som medlemsstaterna inte kan gå under. Det hindrar att länder försöker få fördelar genom att konkurrera med till exempel dåligt miljöskydd och oskäliga arbetsvillkor. Samtidigt tillåter ordningen att länder som har högre ambitioner går före.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons